Rådgivning med fokus på Vestlandet

Momentum Partners klare ambisjon er å bygge det ledende rådgivningsmiljøet på Vestlandet innenfor våre tjenesteområder. Vi skaper verdi og vekst for våre klienter via et bredt spekter av tjenester med en operasjonell tilnærming til strategiutvikling og lønnsomhetsforbedring.

Rådgivningstjenester

Som toppledere og rådgivere kan vi vise til verdiskapning og vekst i en serie ulike virksomheter og problemstillinger. Vi går rett på mål og sikter mot pragmatiske, men ambisiøse løsninger. Et lite og erfarent team fra Momentum Partners jobber tett med en tverrfaglig prosjektorganisasjon hos klienten. Dermed oppnår vi sammen bedre løsninger, forankring og ikke minst en god implementering som sementeres i varig lønnsomhetsforbedring.

Interimledelse & Restrukturering

Fra tid til annen vil eiere og ledelse oppleve at virksomheten står ved et veiskille og at større grep må tas for å sikre selskapets langsiktige lønnsomhet eller, i verste fall, fortsatt eksistens. I andre tilfeller kan uforutsette hendelser utenfor virksomhetens kontroll kreve at ledelsen responderer og mobiliserer raskt.

Et team fra Momentum Partners kan på kort varsel settes inn når det uforutsette skjer eller et mulighetsvindu oppstår. Sammen loser vi organisasjonen gjennom en kort, men intens periode. Vår involvering er tung nok til å sikre at verdier sikres og muligheter gripes, men målet er hele tiden å gjøre organisasjonen i stand til raskest mulig å være selvgående. Når organisasjonen er på plass, overtas stafettpinnen av virksomhetens egne ressurser – gjerne med en overgangsperiode for å sikre en vellykket overlevering.

Direkte investeringer

Momentum Partners primære fokus er rådgivning. Det kan imidlertid også være aktuelt for oss å investere sammen med våre klienter i eksisterende eller nyetablert virksomhet. I tett samarbeid med klienten vil vi kunne bistå med å identifisere, vurdere og gjennomføre investeringsmuligheter.

Som medinvestor vil vårt utgangspunkt være at våre klienter er majoritetseiere og dermed legger føringene for eierstrategi og –horisont. Med basis i en omforent forretningsplan, gjennomføres operasjonelle, finansielle og strukturelle grep for å realisere underliggende verdier.